02

Açık Rıza Beyanı

MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde; İşe alım ve yerleştirme, staj başvuru değerlendirme, işten ayrılma, yeni personel talebi, Şirkete giriş-çıkış takibi, izin hesaplama, izin talebi, avans talebi, avans işlemleri, mesai bildirimi, özlük dosyalama, özlük hakları (ücret ve yan haklar) hesaplama, kıdem ve ihbar ücreti hesaplama, staj işlemleri, ödüllendirme, erişim talebi (veri, lokasyon, sistem), erişim yetkilendirme, iş sağlığı ve güvenliği takibi, eğitim talep ve değerlendirme, eğitim faaliyeti, eğitim planı, terfi-atama-nakil ve geçici görevlendirme, pozisyon ve unvan tanımlarının oluşturulması, performans değerlendirme, sağlık hizmeti verilmesi ve takibi, taşıma hizmeti, yemek hizmeti, kartvizit tanımlama, bilgi güvenliği, bilgi işlem kayıt, bilgi teknolojileri destek hizmeti verilmesi, sistem kullanıcı tanımlama, kişiye ait işlem verilerinin Şirket sistemlerine girişi, Şirket bilgisayarı üzerinden yapılmış internet erişim loglarının takibi, disiplin prosedürü işlemleri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda işkur, kolluk kuvvetleri, mahkeme ve iş kazası yasal bildirimlerinin yapılması, ziyaretçi giriş-çıkış takibi, ziyaretçi kabul işlemleri, iç denetim, merkezi kontrol, inceleme ve soruşturma faaliyetleri, kurum içi duyuru, üretim kayıt, kalite kontrol, ar-ge faaliyetleri, bakım onarım faaliyetleri, geri dönüşüme gönderim, cari kart açılışı, değişikliği ve takibi, devlet destek ve teşvik uygulamaları, iş seyahati ve konaklama takip, iş masrafı bildirimi, aylık yakıt kullanım bildirimi, fatura takibi, fatura ve irsaliyeleştirme, satın alma talebi, sevkiyat işlemleri, bayi sipariş giriş, tedarikçi seçimi, tesis güvenliği, varlık teslim/tesellüm, vekaletname verilmesi işleri ile ilgili süreçlerin yürütülmesi amacıyla; Veri sahibi kişinin adı, soyadı, (evlenmeden) önceki soyadı, cinsiyeti, T.C. kimlik numarası, sosyal güvenlik sicil numarası, doğum tarihi ve yeri, fotoğrafı, imzası, adresi, T.C. nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı üzerinde yer alan aile sıra numarası, cilt no, kayıt no, seri no, sıra no, veriliş sebebi/tarihi/yeri, medeni hali, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle bilgileri, nüfus dairesi adı, uyruk bilgisi ve mensup olunan din bilgisi, çocuk sayısı, bakmakla yükümlü kişi bilgileri, pasaport bilgileri (düzenleme tarihi, geçerlilik tarihi, pasaport numarası, ülkelere giriş-çıkış damgası, veren makam bilgisi), vize bilgileri ve vize alımı için talep edilen banka hesap dökümü, acil durumda ulaşılacak kişi bilgileri (adı ve soyadı, telefon numarası, adres bilgisi), e-posta adresleri, faks numarası, telefon numaraları (şirket, mobil, sabit), sürücü belgesi bilgileri (no, lisans no, sınıfı, veriliş tarihi ve yeri, organ bağış bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgisi, taşıt plakası), vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, banka hesap/iban/swift numarası, cari hesap numarası, adli sicil bilgileri, Şirketçe verilmiş kimlik kartı numarası, çalışma izin belgesi, askerlik durum belgesi, hastalık bilgileri (kalıtsal, konjenital, kronik vb.), bağışıklık bilgileri (tetanos, hepatit vb. hastalık, tıbbi anamnez), kan grubu, fiziki muayene sonuçları, işe giriş ve sonrasına ait periyodik muayene formu bilgileri, diğer sağlık verileri (kan, idrar, solunum fonksiyonu, işitme fonksiyon testleri ve bunlara ait raporlar ile, portör muayenesi, akciğer raporu, aşı belgesi, sağlık raporu), engellilik durumu ve heyet raporu, beden ölçüleri bilgileri (boy, kilo, ayak numarası), mezun olunan okul bilgileri (okul adları, bölüm/ihtisas ve derece, diploma numarası, giriş, mezuniyet ve ayrılma tarihleri, transkript), üye olunan sendika/dernek/kulüp bilgileri, bilgisayar kullanım bilgisi ve seviyesi, eğitim/kurs/seminer/sertifika bilgileri, firma içi ve dışında yapılmış yazılı/sözlü sınav bilgileri, kişilik testi sonuçları, mülakat notları, yabancı dil bilgisi ve seviyesi, aldığı ödül/başarı bilgileri, özgeçmiş bilgisi, mesleki yeterlilik belgesi bilgileri (numarası ve tarihi), ustalık belgesi, sigara kullanım durumu, hobileri, iş tecrübesi bilgileri (önceki çalıştığı işyeri adı, görev, ücret, çalışma tarihleri, alınmış çalışma belgeleri ve ayrılma gerekçeleri), referans bilgileri (adı, soyadı, işyeri, unvan, iletişim, referans görüşü, referans mektubu), görev tanımı/unvanı, göreve başlama tarihi, üst yönetici bilgisi, staj bilgileri (staj yapılan bölüm, başlama ve bitiş tarihleri vb.), ücret bilgileri (brüt, net, kesintiler, fazla mesai), iş ve ücret avansı, kıdem ve ihbar tazminatı, birikmiş yıllık izin ödemeleri, maaş haczi bilgisi, emeklilik durumu, bireysel emeklilik sigortası bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri, mavi kart belgesi, günlük giriş-çıkış kayıtları, meslek bilgisi, meslek kodu, mahkeme/idari merci kararları, yaka numarası, performans değerlendirme raporları, atama/terfi/nakil bilgisi, yazılı savunma ve disiplin cezası bilgileri, Şirkete ait sistemler/ekipmanlara erişim için aldığı kullanıcı adı/login, parola, web çerezleri (cookies) ve IP adresi bilgileri, iş seyahati bilgileri (seyahat tarihleri, uçuş numarası, uçuş yaptığı firma vb.), izin bilgileri (bulunulacak yer, izin tipi, tarihleri), yapılan öneri, şikayet ve ihbar bilgileri, satın aldığı Şirket ürün, demirbaş ve hurdalarının fiyat, miktar ve iskonto bilgileri, Şirket yetkilisi/vekili/çalışanı/stajyeri sıfatı ile aldığı yetki ve diğer sorumluluklar, kamera kayıtları, parmak izi kayıtları, varlık bilgileri (arsa, ev, araç, şirket, vb.), kullandığı servis aracı güzergah bilgisi, Şirket aracı ve Şirket telefonu takip sistemi bilgileri (gps ve gprs kayıtları), zimmet aldığı araç, sabit/mobil telefon, bilgisayar ve gsm hattı (mobil telefon) bilgileri, yabancı uyruklu çalışan olarak verdiği bilgiler (çalışma izni muafiyet teyit belgesi, çalışma vizesi, oturma izin belgesi), veri sahibi kişinin aile bireylerinin (eş, anne, baba, çocuklar ve kardeşler) adı, soyadı, işyeri/meslek/unvanı, eğitim durumu, iletişim, medeni hal, ücret/gelir bilgileri ile eş ve çocuklarının T.C. nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı üzerinde yer alan bilgileri (T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, uyruk, seri no, aile sıra no, cilt no, kayıt no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle, verildiği yer, veriliş sebebi, veriliş tarihi, mensup olunan din bilgisi şeklinde sayılan yukarıdaki kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin iş ilişkisi devam ettiği ve her halükarda ilgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. intranet sitesi, duyuru panoları ve MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ resmi web sitesinde yayımlanmış Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

Kabul etmiyorum                                          Kabul ediyorum

Veri Sahibinin Adı ve Soyadı: Tarih/İmza© Copyright 2023 MiDLOG  - All Rights Reserved