06

Veriye Erişen Çalışan Taahütnamesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİYE ERİŞEN TAAHHÜTNAMESİ

Çalışan, MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ . işyerindeki görevi nedeniyle, personel özlük dosyalarında veya Şirket kişisel veri havuzunda toplanan işlenen, Şirket çalışanlarına, Şirket ortaklarına, tedarikçi ve müşterilere ait ve hukuki ilişkiler dolayısıyla işlenen, Şirketin web sayfası, ziyaretçi girişi, telefon mail iletişimi yoluyla ticari, kanuni sebepler ile hukuka uygun olarak elde edilen, Şirketteki muhtelif görüntü kayıtları sistemleri yoluyla alınan, Şirket içinde işlenerek yaratılan ve Şirketin bilgisi dahilinde sınıflandırılmış ve tasnif edilmiş bir şekilde kişisel veri envanterinde kayıtlı olan bilgilerin tümüne veya bazılarına erişme, işleme veya görevi gereği saklama, imha, yoketme haklarına ve yetkilerine (tümü veya bazıları) sahiptir. Bu kişisel verilerin bir bölümü kimlik ve iletişim bilgisi bir bölümü ise özel nitelikli kişisel veridir.

Çalışan bu kişisel verilerin alınma amaç ve nedenleri ile aktarma, korunma, saklanma ve imha yok etme konularındaki Şirket Politikalarını bildiğini, kendisine anlatıldığını, kendisinin bu konuda eğitildiğini ve bilgilendirildiğini, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat, Türk Ceza Kanunu, ilgili kişilerin hakları, Kişisel Verilerin ihlalleri hakkında mevzuat kapsamındaki idari yaptırım ve cezaların tümünün bilgisi dahilinde olduğunu, bu hususlarda daima bilgili, dikkatli ve özenli kalması, kendisine bildirilen kurallara uyması gerektiğini,

KVKK kapsamındaki kişisel bilgilerinin ve özel nitelikli kişisel bilgilerinin, KVKK ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve ilgili mevzuat kapsamında, bu verilerin başkaca bir usul ve şekilde işlenmeyeceğini, paylaşılmayacağını, aktarmaya konu edilmeyeceğini, kendisi bizzat bu işle yetkilendirilmiş Şirket çalışanı değil ise imha veya yok etme işleminden sonra kendisinin bu MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veriler ile hiçbir ilişkisi kalmayacağını, erişimine açık olan veriler hakkında erişim hakkını kötüye kullanmayacağını, yetkilendirilmiş ve izin verilmiş kişiler dışında aktarma yapmayacağını, hiçbir şekilde izinsiz olarak Şirket dışına çıkarmayacağını, Şirket dışında kullanmayacağını, erişimine kapalı ve yetkisiz olduğu hiçbir veriye ulaşmayacağını, yetkisi kaldırıldıktan sonra elindeki tüm erişim imkanlarını yok edeceğini, özet olarak kendisi dışındaki ve erişimi altındaki veya hataen tesadüfen erişim sağladığı MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nin sorumluluğu altındaki her türlü kişisel veriler hakkında, hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir davranışının olmayacağını, olmamasına özen göstereceğini, özgür iradesiyle, kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÇALIŞAN

ADI SOYADI

İMZA


© Copyright 2023 MiDLOG  - All Rights Reserved